De Vooropleiding is een intensieve kennismaking met de opleidingen Autonome Beeldende Kunst, Vormgeving en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving en heeft als doel gemotiveerde leerlingen op te leiden tot kansrijke eerstejaars studenten. Wie het uitgebreide praktijk- en theorieprogramma met positief resultaat doorloopt, wordt meteen in het eerste jaar van Academie Minerva geplaatst en hoeft geen toelatingsexamen te doen.

Meer informatie over de opleiding > hanze.nl