De Oriëntatiecursus geeft een brede oriëntatie op de opleidingen Autonome Beeldende Kunst, Vormgeving en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving en begeleidt aspirant-studenten met behulp van verschillende praktijk- en theorieopdrachten naar het toelatingsexamen.

Meer informatie over de opleiding > hanze.nl