Swanhilde de Jong

Wat we waarnemen, dus ook fotograferen en filmen, wordt mede bepaald door onze culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, nationaliteit. Er is daardoor nog een hele wereld die we niet opmerken. In mijn werk onderzoek ik de vooronderstellingen die deze beperkte blik met zich meebrengt.

Daarnaast ben ik gefascineerd door het begrip tijd. Hoe kan ik mij losmaken van de allesoverheersende kloktijd en daarentegen de tijd als duur ervaren?