Thijs Franssen

U kijkt naar geïsoleerde fragmenten uit mijn alledaagse leefwereld. Vervreemde situaties met een dubbelzinnig karakter. Geconcentreerde verhalen die nog steeds verwijzen naar hun oorspronkelijke context. In de presentatie vormen ze op hun beurt weer een bizarre samenhang.


Door het alledaagse karakter en de manier waarop de foto’s zijn genomen doen ze beroep op de herinnering. Het lijken amateurfoto’s te zijn.