Miranda Schalen

De mens als tragisch wezen.

We leven in een tijd die de tragiek van het bestaan niet lijkt te kunnen verdragen.

Waar de Grieken de tragedies omdoopten tot Kunst, waar de Christelijke leer zingeving verschafte aan het existentiële lijden van de mens, daar is nu een groot gapend gat. In deze moderne wereld waar alles controleerbaar en maakbaar is lijkt er geen plek voor onze zwakheden, voor onze oncontroleerbare driften, tegenstrijdige emoties, hoogoplopende conflicten. De getormenteerde mens heeft geen plek en dwaalt. Het is geen hoofdrol speler meer in een groot verhaal.

In mijn werk probeer ik een plek te creëren voor de chaos, de dood, lust en verlies, voor het existentiële lijden van de oh zo eenzame mens. Waar men liever van weg kijkt, focus ik mij als kunstenaar op en mijn bevindingen geef ik vorm in grote figuratieve tekeningen.

Mijn werk is slechts een spiegel, een weergave van al dat een taboe lijkt te zijn geworden. De taboe van de Tragiek.

#eindexamen #2015