Lily Breeuwsma

Ik ben geboren in Eindhoven in 1965. Na mijn 13de veranderde mijn leven drastisch, omdat mijn ouders naar Japan verhuisden. Daar heb ik twee jaar gewoond. Eenmaal terug heb ik o.a. in Antwerpen, Amsterdam en Groningen gewoond en gestudeerd. Ook heb ik veel rondgereisd in Europa en in de USA.

Diploma’s

1985 VWO (Staatsexamen)
2003 ABK Schilderen, Academie Minerva
2014 DBKV, Academie Minerva

Stages

Onderbouwstage:
Praedinius Gymnasium, Groningen
(2011-2012)
Aan twee brugklassen gaf ik een lessencyclus van acht lessen n.a.v. de film ‘Spirited Away’ van Hayao Miyazaki. In deze film spelen ‘Kami’s’ een voorname rol. Dit zijn geesten uit het volksgeloof van de Japanners, die voorwerpen en plekken kunnen bezielen.
De leerlingen bedachten allemaal hun eigen geest bij hun eigen plek of voorwerp etc. en gaven daar vorm aan door verschillende schetsen te maken. Tenslotte leidden deze schetsen tot een individueel eindproduct.

Bovenbouwstage:
Praedinius Gymnasium, Groningen
(2013)
Aan een vierde klas heb ik zelfstandig een aantal lessen gegeven in de lessencyclus ‘Eerste helft 20ste eeuw’. Ook heb ik een proefwerk en een antwoordmodel gemaakt, het proefwerk mocht ik vervolgens zelfstandig nakijken. Verder heb ik nog de praktijkopdracht mede begeleid.

Specialisatiestage:
Academie Minerva, Groningen
(2013)
Dit ging over de toekomst van de kunstdocent als zelfstandig ondernemer.
Ik heb een lesmodule ‘zelfstandig ondernemen’ ontworpen voor de tweedejaars studenten van de voltijds docentenopleiding (DBKV) en die heb ik gegeven tijdens hun voorbereiding op de keuzestage.
Hoe moeten docenten beeldende vorming zich voorbereiden op hun toekomst, nu duidelijk is dat ze steeds vaker als ZZP’er hun brood moeten verdienen? En welke rol kan Academie Minerva daarin spelen?
Mijn lessencyclus belicht niet alleen de praktische kant van het ondernemen, maar ook de principiële kant van de zaak. Want is het wel eigen aan kunststudenten om zich te plooien naar de wensen van de markt?
Om met de praktische kant te beginnen: Uit alle cijfers en rapporten blijkt dat een steeds groter deel van de beroepsbevolking als ZZP’er aan de slag is. De laatste cijfers van het CBS gaan uit van 33%, precies een derde. Ook kunstencentra huren steeds vaker ZZP’ers in en steeds vaker bieden afgestudeerde kunstdocenten hun diensten zelf op de markt aan. De voornaamste les die studenten DBKV ter voorbereiding kunnen krijgen is dat ze daarbij vooral moeten uitgaan van hun eigen persoon, met een creatieve opleiding op zak, en hun passie. Dat biedt de beste garantie voor een bestaan als ZZP’er dat ook op de lange termijn bevredigend is.
De principiële kant van de zaak is een papieren discussie tussen voormalig staatssecretaris Rick van der Ploeg, die alleen de positieve kant ziet van cultureel ondernemen en socioloog Pascal Gielen die vooral de negatieve kanten belicht.
Het is de analyse van de Amerikaanse sociaal geograaf Richard Florida die theorie en praktijk verbindt. Die stelt dat we niet heel bang hoeven te zijn voor de markt en voor het neoliberalisme waar Pascal Gielen voor waarschuwt, omdat inmiddels een hele ‘klasse’ is opgestaan die zijn eigen voorwaarden stelt. In die sfeer ontstaat veel ruimte voor ondernemende kunstenaars.
Als we de conclusie dat een zelfstandig ondernemerschap dus geen knieval hoeft te zijn voor de markt toetsen aan het profiel van Minerva, blijkt dat zo’n module principieel thuis hoort binnen het curriculum van DKBV.
Deze overwegingen en gegevens zijn verwerkt in een lessencyclus voor de tweedejaars studenten DKBV als voorbereiding op hun keuzestage. Daarbij gaat één les over het ondernemingsplan, en de persoon van de ondernemer, en één les behandelt de inhoudelijke discussie over de vraag of ondernemen zich verdraagt met de keuze om kunstdocent te worden. De cyclus wordt voorafgegaan door het klassikaal bekijken van de documentaire ‘Mensen van nu’, van Tomas Kaan, uitgezonden in VPRO’s Tegenlicht, op 7 oktober 2013.