Anoek Houben

"Woensdag is groen en begint pas om 2 uur."
Synesthesie is een kenmerk waarbij twee verschillende zintuigen door elkaar werken. Yoghurt smaakt blauw, een piano klinkt geel met lichtblauw en het getal 674 is vloekend lelijk. Een zintuiglijke prikkeling resulteert in andere - altijd dezelfde - zintuiglijke prikkeling.

Ik geloof dat beeld perfect gebruikt kan worden om mensen iets te leren wat ze eerst nog niet wisten. Het geeft een inzicht wat met tekst nooit gehaald kan worden. Door gebruik te maken van de in onze cultuur diepgewortelde beelden en organisatieprincipes kan een non-verbale communicatie ontstaan die begrijpbaar is voor iedereen. Een schematische weergave van een boom is ook een boom, omdat we "tevreden zijn met het conceptuele schema van een boom" (Gombrich, Arts & Illusion). Daar waar de beelden en organisatieprincipes niet aanwezig zijn, kan tekst worden gebruikt om context te bieden aan het beeld. Of beeld aan de tekst.

Voor mijn eindexamen wil ik anderen uitleggen wat synesthesie is, en laten ervaren hoe het is om synesthesie te hebben. Dit aan de hand van de visualisatie van de week van een willekeurige synestheet: Maandag begint donkergeel en eindigt lichtgeel, en donderdag is langer dan de andere dagen. De synestheet van dit voorbeeld ervaart tijd en dagen op zo'n andere manier dan wij doen, dat ik mensen dit wil laten ervaren.