Anneke Janssen

Anneke Janssen, dansmens.
Begin jaren 90 afgestudeerd als docent dans aan de Rotterdamse Dansacademie, tegenwoordig een onderdeel van Codarts. Lange tijd docentschap gecombineerd met het maken van voorstellingen en uitvoerend danser bij o.a. danstheater Zazu, een educatief danstheatergezelschap.
Als docent met veel plezier in zowel de binnenschoolse als buitenschoolse danseducatie werkzaam.
Vanuit nieuwsgierigheid en ontwikkelingsdrang steeds na een periode van enkele jaren overgestapt naar een ander deel van het dansveld. In het Noorden waren dit achtereenvolgens de School voor Dans en Beweging en de USVA (de culturele stichting van de Rijks Universiteit Groningen), diverse basisscholen (op projectbasis), het Rolingcollege (voortgezet onderwijs, dans in de basisvorming) en de vooropleiding dans van de Dansacademie Arnhem (Artez).
Tegenwoordig werkzaam bij de Academie Lichamelijke Opvoeding van de Hanzehogeschool, waar ik studenten leer hoe ze lessen Bewegen en Muziek voor kinderen en jongeren kunnen ontwikkelen en geven. Daarnaast als docent dans en beweging werkzaam bij de opleiding tot Docent Theater (NHL Leeuwarden) en start ik dit studiejaar met het verzorgen van de lessen dansbeschouwen, in het kader van CKV en Kunst algemeen, voor studenten in de hoofdfase van Minerva en het Prins Claus Conservatorium.
Als student aan de Master Kunsteducatie vind ik antwoorden op mijn vragen omtrent het ontwikkelen, stimuleren en verantwoorden van kunsteducatieve processen en producten en heb ik de ruimte om vanuit mijn nieuwsgierigheid naar interdisciplinaire maakprocessen te werken.