Amanda van der Heide

Als persoon heb ik een visuele manier van denken. Hierdoor ben ik geneigd om op materialen te letten. Dit komt vooral omdat ik informatie verwerk doormiddel van mijn zintuigen.

Bij het ontwerpen van ruimtes of producten is dit dan ook niet anders.
De materiaalkeuzes zijn erg belangrijk, zij zorgen er namelijk voor of de zintuigen van de gebruiker geprikkeld worden. Wanneer de zintuigen geprikkeld worden geeft dit een beleving voor de gebruiker.

Naast de zintuigen van de gebruiker staan de behoeftes van de gebruiker en zijn handelingen centraal in het ontwerp. Daarbij probeer ik te achterhalen hoe een ruimte of product word gebruikt en of dit beter zou kunnen.

Door op deze elementen te focussen worden de ontwerpen een beleving en zijn ze gebruiksvriendelijk.

English version
As a person, I have a visual way of thinking. I tend to watch materials and their structures. This is mainly because I process information through my senses.

it’s not different in design.
The material choices are very important, they Stimulate the senses of the user. When the senses are stimulated they give the user an experience.

at the heart of the design are the needs of the user and his actions. In doing so, I try to figure out how space or product is used and whether this could be better.

By focusing on these elements, the design would be user-friendly and an experience.