Amarins Elzinga

Kleinschalig ontwerpen met als uitgangspunt sfeer & gevoel zijn twee punten die mij als ontwerper goed liggen. Bij het kiezen van een geschikte locatie voor mijn afstudeerproject ben ik daarom opzoek gegaan naar de plek waar ik mijn kwaliteiten, als ontwerper, het beste kan uiten. De keuze viel op de Piccardthof, een amateurs tuinders vereniging aan de rand van Groningen.

Op dit terrein bevinden zich +/-300 tuintjes met daarop een huisje. Er wordt getuinierd volgens het ‘Natuurlijk Tuinieren principe’. Dit houdt in dat je de natuur niet beheerst maar beheert. Respect voor de natuur is erg belangrijk. Dit is ook de reden dat de vereniging in 1999 het Nationaal keurmerk Natuurlijk Tuinieren ontving en werd uitgeroepen tot natuurpark.

Een prachtige omgeving en een zeer geschikte plek om een nacht te logeren. Helaas is hier weinig mogelijkheid voor. Met mijn afstudeerproject wil ik daar verandering in brengen. Ik heb mijn project betiteld als ‘logeerkamer’ omdat ik het verblijf qua schaal goed wil laten passen bij de kleine huisjes op de Piccardthof.

Ook de doelgroep die ik aanspreek wil ik compact houden. Daarom heb ik gekozen voor mensen die een connectie hebben met één van de Piccardthofbewoners: vrienden, familie en kennissen. Op deze manier blijft de rust op het complex behouden en is er sociale controle aanwezig.

De bedoeling is, dat mijn ontwerp een verlengstuk wordt van de omgeving. Respect voor de natuur gaat daar een grote rol in spelen. Ik wil de kwaliteiten van de plek benadrukken en dit tegelijkertijd overbrengen aan de gebruiker. Behalve de omgeving heeft ook de logé een belangrijke rol. Hij of zij gebruikt de logeerkamer en kent daardoor identiteit aan de ruimte toe. Hierdoor heb ik een interessante combinatie kunnen definiëren die ik wil gaan gebruiken voor het ontwerp: uniformiteit - identiteit. Hiermee doel ik op een kleinschalige basisvorm die voldoende ruimte overlaat voor de logé om zijn of haar identiteit te kunnen uiten in dagelijkse gebruiken en dergelijke.

In de uitwerking van de logeerkamer zal hergebruik een grote rol gaan spelen. Het is vrijwel in alle gevallen milieuvriendelijker om een product opnieuw te gebruiken in plaats van opnieuw aan te schaffen. Dit zal zowel in de materialisatie als in het gebruik van de logeerkamer terugkomen. Qua materialisatie wil ik me op duurzame materialen richten zoals resthout. In het gebruik wil ik dit vooral terug laten komen door ‘prima afdankertjes’ te gebruiken. Hiermee doel ik op spullen die nog in een prima staat verkeren maar bijvoorbeeld qua print niet meer ‘in’ zijn. Dit linkt heel direct aan logeren waarbij ook veel gebruik wordt gemaakt van dit soort spullen.

Uiteindelijk zal ik mijn ontwerp toetsen aan de logeervoorwaarden die ik in mijn visueel essay heb opgesteld. Desondanks dat ‘logeren’ een lastig te definiëren begrip is, heb ik namelijk een aantal randvoorwaarden kunnen opstellen waar logeren aan moet voldoen. Onder andere: slapen, delen en tijdelijk.

Alles samenvoegend, zal dit resulteren in een logeerkamer waar de logé kan genieten van de Piccardthof op zijn of haar eigen manier!