Tim Romkes

Als ontwerper ben ik super leergierig en constant bezig mijn referentie kaders uit te breiden. Ik baseer veel werk op persoonlijke ervaringen en ik vind het super leuk om mezelf bezig te houden met sociaal geëngageerde projecten. Om zo een steentje te kunnen bijdragen aan de samenleving. Een vaste werkwijze en materiaalkeuze heb ik niet zozeer. Wel is er globaal een mix tussen traditionele analoge en moderne digitale gereedschappen. Over het algemeen is er wel een rode draad in te zien dat ik vele kleine lijntjes uitzet met schetsen waaruit ik vervolgens conclusies uit trek en daaruit weer volgende stappen kan maken. Er wordt veel heen en weer geschakeld tussen de schetsen. Het gevolg hiervan is een passende oplossing voor een project dat voortvloeit uit een intensief onderzoek.

Vanuit een bepaalde onvrede ben ik voor mezelf op zoek gegaan naar mijn geluk. Ik was benieuwd of ik kon vinden waar ik nu gelukkig van word en of dit bij meerdere mensen toepasbaar zou zijn. Na een zoektocht door een immense berg aan verscheidene (voor mij) weinig zeggende definities van geluk heb ik dit alles links laten liggen om vervolgens op zoek te gaan naar wat voor mij nu geluk is. Na meer dan tweehonderd (bestaande) geluksmomenten van mijzelf op papier te hebben gezet kwam ik tot een conclusie dat ik best gelukkig werd van het realiseren van mijn reeds bestaande geluksherinneringen. Vervolgens ben ik gaan testen of ik anderen ook aan het denken kan zetten over hun eigen, al bestaande, geluk. Hiervoor heb ik een enorme geluksmuur gemaakt waar men hun geluksmomenten kon opplakken. Met de vele inzendingen ben ik alles weer naar mezelf toe gaan trekken. Want nadat ik in het begin het geluk bij mezelf zocht, om vervolgens het naar buiten te geven aan anderen, neem ik het nu weer tot mezelf terug. Dit heb ik gedaan door te kijken of ik door het zelf uitvoeren van andermans ingezonden geluk zelf ook gelukkig kan worden.