Christel van der Ziel

Als ontwerper werk ik graag vanuit een concept wat verwantschap heeft met een collectief gevoel. Dat heeft iets te maken met een bepaalde mate van herkenbaarheid. Een onderwerp wat iedereen, wellicht onderbewust, wel iets doet.
Ik hou ervan als mijn werk ongemakkelijkheid communiceert omdat dat een emotie is die zich vaak op een grensgebied bevindt van wat je als mens kan ontroeren of ontvlammen.
Het ensceneren van deze collectieve gevoelens doe ik voor de camera wat deze ongemakkelijkheid automatisch oproept. Ik werk graag met zowel stilstaand als bewegend beeld.

EARLY HATCHING
Tijdens mijn stage in Berlijn kwam ik plots in de internationale kunst scene terecht. Ik bevond me in een grote, onbekende groep waar iedereen elkaar leek te kennen. Ik vond dit doodeng. Vanuit deze ervaring heb ik mijn eindexamen benaderd.
De focus in mijn eindexamen ligt op het individu in de groep. Ik heb verschillende functies en rollen in een groep verbeeld. Dit laat ik zien in ensceneringen waarin drie actrices een aantal handelingen uitvoeren die voor mij groepsprocessen symboliseren. Ik schenk hierbij aandacht aan de groep als geheel, maar ook aan het individu door deze te isoleren in een beeldkader. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van het feit dat mijn actrices elkaar niet kenden, en heb ze niet verteld hoe ze de handelingen uit moesten voeren. Hierdoor heeft het eindresultaat een semidocumentair karakter gekregen.

FEIT OF FICTIE
Soms kom ik beelden tegen waarvan ik niet weet of ze echt zijn of nep. Dit vind ik altijd heel boeiend, omdat je hierdoor de werkelijkheid anders gaat bekijken. Misschien zijn we allemaal wel acteurs in een heel groot toneelstuk.
Documentairemakers maken een verhaal aan de hand van de werkelijkheid. Maar waar ligt de grens tussen feit en fictie in hun films? Die vraag probeer ik in mijn essay te beantwoorden aan de hand van drie verschillende case studies; drie documentairefilms die allemaal anders omgaan met de notie van werkelijkheid. Dit is relevant voor mijn werk omdat ik me ook op een grensgebied tussen feit en fictie bevind.