Henk Nijhuis

Eigen werk in relatie tot het beroepsproduct

Mijn werk kenmerkt zich door een ingetogenheid, gevoeligheid, verstilling en een relatief hoog abstract gehalte. Het zijn overeenkomsten met de collectie van Museum Belvédère. Deze overeenkomsten vormen voor een groot deel de basis voor mijn belangstelling voor het museum. Uit ervaring weet ik dat mijn werk zich door de abstractie ‘moeilijk’ te begrijpen is voor de meesten. Ik kan me om die reden goed herkennen in de wens om ‘moeilijke’ kunstwerken begrijpbaar te maken voor het publiek. Dat vraagt om een educatie in de vorm van het verstrekken van feitelijke informatie in combinatie met een speelse benadering om de kijker kunst te laten beleven en er over na te laten denken.

Specialisatiestage

Museum Belvédère, Oranjewoud, heeft een aantal educatieve middelen, waaronder kijkwijzers, die een paar jaar geleden ontwikkeld zijn. De kijkwijzers kennen een grote verscheidenheid en waren toe aan een vernieuwing. Tijdens de specialisatiestage heb ik een beroepsproduct ontwikkeld voor havo en vwo vier. Het beroepsproduct is een alternatief voor de kijkwijzers en bestaat uit het maken van een opdracht waarbij de nadruk ligt op het opdoen van kennis en beleving. Het beroepsproduct bestaat uit vier afzonderlijke opdrachten waarbij de docent zelf de keuze kan maken welke opdracht hij of zij met de klas wil uitvoeren. Het zijn doe opdrachten. Zo gaan leerlingen bijvoorbeeld met de opdracht Wordt vervolgd... een vervolgkunstwerk maken op een bestaand kunstwerk. Ze moeten daarbij gebruik maken van een andere discipline, bijvoorbeeld dans. Bij een andere opdracht maken leerlingen gebruik van hun zintuigen. Ze kiezen een schilderij met landschap als onderwerp waarna ze buiten hetzelfde landschap gaan zoeken en op zich in laten werken. De leerlingen maken er vervolgens een foto van.

Naast het beroepsproduct heb ik op eigen initiatief een voorstel voor een arrangement ontwikkeld waarbij een specifieke kunstenaar (Jan Mankes) in zijn omgeving (De Knipe) centraal staat. Het arrangement bestaat uit een rondleiding in het museum en een wandeling met gids in de omgeving van het museum. Het arrangement biedt met enige aanpassingen mogelijkheden voor verschillende leeftijdsgroepen.

Stage en projecten

Stage:

• Onderbouw A/ B stage - Zernike College Montessori Junior College, Groningen
• Bovenbouw C stage - Zernike College Bovenbouw Haren, Haren
• Specialisatiestage - Museum Belvédère, Oranjewoud (Heerenveen)

Projecten:

• teken- en kunstlessen in het kader van de Kinderboekenweek De Grote tekententoonstelling: Protestants christelijk school De Wingerd (ZML school), Groningen
• kunstweek: Dollard College Campus Winschoten, Winschoten
• Maandblok beeldende kunst, Vuurvogel: IMC Weekendschool, Groningen
• Werkmanproject: H.N. Werkman College, Groningen
• Tijdschrift MB voor kinderen (in ontwikkeling): Museum Belvédère, Oranjewoud (Heerenveen)