Rolf Doderlein de Win

De innerlijke noodzaak om te creëren, het kunstwerk.

Personalia; Rolf Doderlein de Win, www.RolfArt.com
e-mail Rolf@RolfArt.com
telefoon nummer
+31 (0) 646066680,
Nijewei 65, 9212 PC, Boornbergum

Studie;
PTH Leeuwarden 1990 – 1992 / CHN Filosofie 1992 – 1993 / Fontys Hogeschool Amsterdam 1993 – 1997 docentenopleiding / Academie Minerva 2009 – 2013

Exposities; groep, (keuze uit); Cultural Olympics 2002 SaltLake City en 2006 Turijn, Grazz culturele hoofdstad 2004, Alaska twee maal, Chabarovsk Siberië 2008, Japan 2004, China 2009, Noorwegen, Zweden, Cincinnati / Pitsburgh / Portland USA, “Migrations of Colors” Nice, Napels America’s cup 2011,
Biënnales: Florence 2011, Skulptur biënnale Kopenhagen 2012 & 2013, miniprent Biënnale van het noorden 2013, Sandringham Palace 2008 GB.,

De kunstenaar in mij;
Een kunstenaar, die vooral in zijn werk archetypische beelden de wereld instuurt, beelden die zich misschien wel in het hoofd van ieder mens bevinden en die de factor tijd lijken op te heffen.
Ik definieer me vaak niet door te zeggen wat ik doe, maar door te doen en te laten zien wat ik heb gedaan. Het resultaat van mijn activiteiten is een ding, een voorwerp of een figuur.
Het gaat dan ook om een soort kunstenaarschap dat draait om de dwang van het maken, het tasten naar de kern van maatschappelijke situaties en het verbeelden van mijn emoties. Dit betreft vooral de ambachtelijke kant van mijn werk.
Het werk dat ik creëer, heeft met mijn persoonlijke leven en ervaringen te maken.
De contradictie in mijn dubbele identiteit en mijn bagage uit mijn verleden brengen mij regelmatig tot wanhoop, maar zijn ook nieuwe bronnen voor mijn werk. Een niet te ontbreken, onderdeel is dus mijn ambacht en dit naar voren te laten komen in mijn werk.

“Een vorm moet de boodschap bevatten over de weg die afgelegd is om tot de vorm te komen”.1
Voor mij is de zoektocht minstens zo belangrijk als het uiteindelijke vinden en mag in het werk gezien worden.

(Anti) Esthetiek;
Mijn werk bevindt zich vaak op het snijvlak van dit gebied, het esthetische te herleiden vanuit mijn verleden en de anti-esthetische werken uit mijn maatschappijkritische verantwoording er iets van te moeten zeggen.
Nu echter bij een esthetische benadering, kan ik stellen dat ik vertrek vanuit de vorm. Eenvoudig geformuleerd: om iets moois te maken vertrek ik vanuit het uiterlijk, vanuit de vorm die door de juiste benadering iets schoons (of juist iets lelijks) oplevert. Wanneer ik vanuit de inhoud vertrek is de boodschap die overgebracht moet worden het voornaamste. De vorm is dan dienend. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat de functie van een werk zowel bij de benadering vanuit de vorm als de benadering vanuit de inhoud overeen kan komen, maar ook kan verschillen. Door begrippen als vorm en inhoud met elkaar te vergelijken is de context, waarin een esthetisch ontwerp al dan niet functioneert, beter te begrijpen.

Voorop staat de innerlijke noodzaak om te creëren, het kunstwerk.

1 Uitspraak Gerrit van Bakel