Ineke van Dongen

In mijn kunst zoek ik steeds de essentie en kom door eliminatie tot het minimale wat nodig is om dat uit te drukken. Dat doe ik niet alleen om anderen te bereiken, maar misschien zelfs meer nog omdat ik het voor mezelf helder wil hebben. Ik vereenvoudig, vanuit een behoefte de wereld helderder, overzichtelijker en simpeler te maken.

Iedereen heeft (persoonlijke, door de omgeving en cultureel bepaalde) filters. Daardoor worden sommige waarnemingen weg gefilterd, terwijl andere meteen in hokjes geplaatst worden. Als kunstenaar kun je mensen laten stilstaan bij die filters. En in het meest ideale geval wat mij betreft zien ze dan in dat ze dat filter hebben en dat dat dus niet hoeft. Bewustwording van de beperktheid van je waarnemen. Of eigenlijk van de beperktheid van wat je met je waarneming doet. Het filter zichtbaar maken, waar het voordien zo vanzelfsprekend was dat het niet opgemerkt werd en de toeschouwer niet wist dat het filter zijn waarneming kleurde. Dat laat je wereldbeeld veranderen of in ieder geval laat het je stilstaan bij welk wereldbeeld je eigenlijk hebt.

Het leven wordt mooier en leuker als je blijft veranderen en ontdekken en je eigen overtuigingen ter discussie stelt.