Harma Heun

systemen analyseren en manipuleren, en nieuwe systemen zichtbaar maken.De ruimte rond het werk, waarbinnen de beschouwer zich kan begeven, maakt experimenteren mogelijk van invloed uitoefenen op en beïnvloed worden door het werk. Hierin ligt het 'spel'van aan- en afwezigheid en herhaling. Met dit eindwerk wil ik bij de beschouwer de bewustwording op gang brengen dat een systeem kan worden beïnvloed, doorbroken, gestopt of op een andere manier in gang gezet kan worden