Luisa Redenbacher

Door aandacht te besteden aan de kleine eenvoudige fragmenten maak je een beeld interessant. De kracht van puur beeld zorgt voor mijn fascinatie voor illustratie.
In mijn werk laat ik de structuur van het materiaal graag terug komen en maak daarom veel gebruik van analoge technieken zoals schilderen met acrylverf en Oost-Indische inkt. Ook werk ik met technieken uit de grafiek waardoor het analoge karakter van mijn illustraties het beste naar voren komt.
Met deze werkwijze beperk ik mij het liefst op een bepaald aantal kleuren en het karakter van de vorm. Op deze manier kan ik beter keuzes maken en gebruik dit gegeven als vertrekpunt voor mijn opdrachten binnen het eindexamen.

Eindexamen
Mijn illustraties zijn van verschillend karakter. Als ontwerper vind ik het belangrijk om open te staan voor verschillende type opdrachten. Dit wil ik ook laten zien in mijn projecten voor het afstuderen.
In mijn eindexamen onderzoek ik de manier waarop onze keuzes tot stand komen en wat de implicaties zijn van een teveel aan keuzes.

Visueel essay
Wat zou een oplossing voor dit probleem kunnen zijn? Hoe voorkom ik dat ik verloren raak in deze overvloed aan keuzes? In dit onderzoek wil ik erachter komen of het kiezen makkelijker is volgens een plan. Nu ben ik geen psycholoog maar illustratrice. Daarom wil ik dit onderzoek relateren aan de keuzes binnen illustratie.
Kleur of zwart wit, sequentie of een beeld, welke stijl past bij de doelgroep, artistieke vrijheid? Tijdens het ontwerpen moeten er keuzes van verschillend karakter worden gemaakt. Ook hierbij loop ik snel gevaar om het overzicht kwijt te raken. Het is dus handig om mijzelf te beperken. Ontwerpen volgens een persoonlijke handleiding. Dit bracht mij tot de volgende vraagstelling:
Wat is een handleiding?
Waarom heeft de mens de behoefde een handleiding te volgen? Wat zijn de consequenties hiervan?
Is het mogelijk om een goede illustratie te maken volgens een handleiding?
Zo ja, hoe ziet zo'n handleiding er dan uit? Vooral ten opzichte van de relatie tussen de procedure en het onderwerp? En wat is dan het resultaat van zo’n handleiding?
Wat betekent dit voor mijn eigen handleiding?

Ik wil onderzoeken hoe zo’n handleiding eruit kan zien door bestaande handleidingen van verschillend karakter naast elkaar te leggen. Verder zal ik ingaan op de relatie tussen de procedure van de handleiding en het betreffende onderwerp. Dit gegeven staat centraal in mijn onderzoek en biedt de mogelijkheid om ermee te experimenteren. Mijn doelstelling van dit onderzoek is het formuleren van een ontwerp strategie.

Project 1: Illustreren volgens het principe van toeval
Mijn visueel essay vormt daarom de handleiding voor een praktijk opdracht.
Door de handleiding van toeval uit te testen ontstaat er beeld dat uitgaat van losse begrippen, de zogenaamde “ingrediënten” voor mijn illustraties. Deze woorden combineer ik willekeurig met elkaar (principe van toeval). Ik ga niet uit van een thema, een doelgroep of dergelijke, de woorden staan daarom los van een gezamenlijk onderwerp. De procedure zelf vormt de handleiding.
Dit onderzoek benadrukt het vormen van een concept en de inhoudelijk waarde hiervan. De woorden worden gezien als inspirerende prikkels of aanzet en niet als voorschriften. Ik zie het als een handleiding van onbegrensde mogelijkheden.

Project 2: Keuze en Identiteit
Welke identiteit neem je aan tijdens het dragen van een uniform? Alleen door het uiterlijk en bepaalde afspraken in ons achterhoofd vormen wij (te) snel een mening. De eerste indruk staat dus vaak al van te voren vast. Met mijn illustraties wil ik de kijker laten nadenken over deze indruk, door op schematische manier mensen in uniform in andere context te plaatsen.