Hiskje Hooijsma

Geen online vacatures en CV’s meer, maar Pitchmatch het nieuwe solliciteren. Van digitaal naar analoog.

Voor mijn visueel essay heb ik onderzoek gedaan naar de maatschappelijke veranderingen tijdens hoge werkloosheid vanaf de jaren 30 t/m nu. Tegenwoordig vindt er veel Mismatch plaats tussen de werkgever en de werkzoekende door de bezuinigingen, de digitalisering en het hoge aanbod werkzoekenden. Het solliciteren wordt steeds onpersoonlijker. Daarom wil ik de verantwoordelijkheid teruggeven aan de werkgever en werkzoekende.

Geen online vacatures en CV’s meer, maar een plek waar de werkgever en werkzoekende elkaar persoonlijk leren kennen en hun kennis en vaardigheden aan elkaar pitchen.
Met het nieuwe solliciteren wil ik de lijn tussen de werkgever en de werkzoekende weghalen door gelijkwaardigheid te creëren en gesprekken te koppelen aan spel.

De Pitchmatch gaat plaatsvinden in het oude monumentale bankgebouw in de binnenstad van Groningen. Het oude bankgebouw was zo ingedeeld dat de transacties die plaatsvonden zo soepel mogelijk verliepen. Een transactie is een overeenkomst waarbij informatie wordt uitgewisseld.
De transactie van vroeger wil ik terug brengen in het heden.

Oorsprong is het thema wat telkens terug komt in mijn projecten. De oorsprong van een onderwerp, omgeving of gebouw dat is wat mij als vormgever fascineert. Het ontdekken van verborgen “schatten” waarmee ik tot een unieke vorm kan komen. Het verleden een nieuwe betekenis geven in het heden op een respectvolle manier waarmee ik de bezoeker wil imponeren en laten ontdekken. Met mijn projecten behoud ik de sfeer van weleer door de ruimtes te respecteren, maar een nieuwe functie te geven.
Door de transacties van vroeger een nieuwe betekenis te geven in het heden zal er mismatch op de arbeidsmarkt worden voorkomen.