Dominiek van Vliet

Ik probeer in mijn werk altijd te streven naar een goede balans tussen de gebruiker en de ruimte. Als mens maak je deel uit van de gebouwde ruimte. Je beleeft interieurarchitectuur daarom vooral fysiek. De gebruiker en de ruimte moeten samen komen, samen gaan en naadloos in elkaar opgaan. Interactie speelt daarin een hele belangrijke rol, omdat interactie tussen de gebruiker, de ruimte en de objecten veel invloed op elkaar hebben. Mensen moeten een eigen plek kunnen creëren in de ruimte en een balans kunnen ervaren tussen openbaar en privé. Daar ligt mijn fascinatie, maar ook mijn passie, ambitie en kwaliteiten.

Door middel van grote lijnen aan te pakken en te doorzien, werk ik door tot er een absoluut eindresultaat ontstaat. Ik werk van grote lijnen, naar ruwe schetsen en ideeën, naar detail en uiteindelijk naar het eindresultaat. Je goed kunnen inleven in de gebruiker en de bezoeker van de ruimte is voor mij een heel belangrijk aspect. Ik wil als interieurarchitect dat de gebruiker een fantastische ervaring beleeft waarin verrassende elementen en onverwachte combinaties samen gaan, waarbij detail en gevoel kloppen.