Hans Geluk

GIJ ZULT GELUKKIG ZIJN

Ieder mens is op zoek naar geluk. Geluk is voor velen zelfs het ultieme doel. Een omvattend doel dat aan zichzelf genoeg heeft. Iedereen heeft het over dit doel, maar niemand heeft hetzelfde voor ogen. Er liggen enorm veel zelfhulpboeken voor ons klaar, om onze zoektocht naar geluk een bestemming te geven. Maar is geluk wel maakbaar? Mogen we soms ook ongelukkig zijn, of vallen we dan buiten de boot? In deze documentaire ga ik op pad met uiteenlopende jonge mensen. Zij zijn allen opzoek naar geluk. Allen op hun eigen manier.

Documentaires missen een visueel standpunt wat een film wel inneemt, dit geldt ook andersom, maar dan betreft de inhoud. Dit gat probeer ik in mijn afstudeerproject te overbruggen. Door het gebruik van metaforen bezit de documentaire een extra laag. Het laat de toeschouwer op een andere manier naar het onderwerp kijken, het staat open voor interpretatie. Ik speel bewust met de bestaande documentaire conventies om zo tot nieuwe inzichten te komen.