Joanneke Vogel

Het (grafisch) ontwerschap zie ik als een middel om bepaalde structuren inzichtelijk te maken. Door deze structuren te bevragen en te analyseren, kan ik tot een manier komen om deze structuren efficiënter te maken. Vanuit een fascinatie voor het alledaagse, probeer ik dergelijke fenomenen te bevragen en hiermee te experimenteren om zo tot nieuwe inzichten te komen.

In mijn jaren op Academie Minerva is mijn visie op dit ontwerperschap behoorlijk veranderd. Toen ik aan mijn opleiding ‘grafisch ontwerp’ begon was het voor mij vanzelfsprekend dat elk proces vanuit een opdracht zich zou vormen tot een grafische uiting zoals logo’s, typografie of affiches. Tegenwoordig kijk ik hier anders tegenaan. Ik denk dat het ontwerperschap van toepassing is op alle structuren en processen die zich afspelen. Niet alleen binnen de grafische wereld, maar ook in structuren van de samenleving.

Als ontwerper observeer ik, reageer ik, en geef ik vorm. Als ontwerper ben ik dus niet alleen de vormgever, maar ook de katalysator tussen het probleem en de oplossing (die vervolgens vorm krijgt). Dit proces kenmerkt zich in mijn werk vooral door een vrij autonome, intuïtieve manier van werken, waarbij het concept centraal staat voor de uiting van de opdracht.