Hannah den Besten

Als conceptueel ontwerper ga ik graag de diepte in om problemen te doorgronden en de breedte op te zoeken bij conceptontwikkeling.
Door overzicht te houden over het geheel maar tegelijk rekening te houden met de details van een vraagstuk of project ben ik in staat om complexiteit te vertalen naar eenvoudige visualisaties en praktische oplossingen. Dit als eindproducten omdat ik geloof dat je met eenvoudige ontwerpen het duidelijkst kunt communiceren met je doelgroep. Ik noem mijzelf conceptueel ontwerper omdat voor mij het ontwerpen en de creativiteit vooral in het concept zit en minder in de uitwerking. Met mijn ideeën en concepten hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan deze wereld door mensen te prikkelen, aan het denken te zetten of in actie te brengen.