Marlis van Nunen

Zoals losse letters een verbinding aangaan, zo vormt zich een verbinding tussen de door mij gekozen alledaagse objecten en teksten die ik opnieuw rangschik. Daarbij gaat de betekenis van de objecten niet verloren, maar krijgen ze net als woorden meerdere lagen. Naast de objecten is de typografie van mijn teksten een belangrijk beeldelement voor mij. Ik vind het fascinerend hoe taal en objecten samen tot volheid aan betekenissen komen, die elkaar versterken of spiegelen. Kenmerkend aan mijn werk is daardoor dat mijn intentie niet in de letterlijkheid van het werk zit, maar in de verbindingen tussen objecten, taal en concepten.

Eén van mijn eindexamenwerken bestaat uit een metalen frame dat in de tekst hurry up love gebogen is. Beide kanten van het metaalwerk eindigen in bloempotten waaruit klimplanten groeien en zich een weg over de tekst naar elkaar toe banen. In dit werk is duidelijk te zien hoe mijn fascinatie voor taal en betekenis zich in mijn werk uit. Er zit in het beeld een wisselwerking tussen het lezen van tekst hurry up love en het interpreteren van objecten, in dit geval de klimplanten. De tekst is een niet weg te denken beeldelement in het werk en samen met de groeiende planten ontstaat er een ruimte voor associaties. Het fascineert mij hoe we onbewust betekenissen toekennen door simpelweg verbanden te leggen tussen dat wat we zien en weten. Wanneer we de betekenis van het werk willen achterhalen hoeven we enkel de betekenis van de tekst hurry up love aan de groeiende planten te verbinden. De associaties en de betekenis van het werk ligt dan voor het oprapen. Het werk geeft het twee keer weer, het zit zowel in de tekst als in de groeiende planten. Het concept liefde en het beeld van mogelijke geliefden dienen zich aan ons voor; het thema is de liefde. Het is het thema dat in veel van mijn werken voor komt. Als het om tekens gaat is de liefde een onuitputtelijke inspiratiebron, in ieder geval voor mij.

De tekens in mijn werk, of het nu om letterlijke taal gaat of in de vorm van objecten, dienen gelezen, geassocieerd en geïnterpreteerd te worden. Ik beschouw mijn werk dan ook als door mij gecreëerde tekens of betekenisvlakken. Met mijn installaties wil ik bezoekers uitdagen om de intenties en de duidingen in mijn werk te begrijpen. Mijn scriptie gaat daarom over taal, tekens en betekenis. Ik vind het heerlijk om te spelen met taal en de gelaagdheid van alledaagse dingen en objecten. Zelf houd ik wel van zo’n feest der herkenning.