Anne-Marie Huisman

“If you realize that all things change,
There is nothing you will try to hold on to.
If you aren’t afraid of dying,
There is nothing you can’t achieve.

Trying to control the future is like trying
to take the master carpenter’s place
When you handle the master carpenter’s tools,
Changes are that you’ll cut yourself.” (9)

Lao Tzu.


Toen ik voor een aantal jaren terug voor het eerst de Tao Te Ching opensloeg was dit de pagina die ik voor me kreeg, nog steeds lijkt deze korte tekst me op het lijf geschreven. Wel te kunnen wat ik het aller aller moeilijkste vind, namelijk ‘loslaten’ is zo ongeveer mijn levensmissie geworden. Daar waar het moeilijk blijft te accepteren dat ‘the master carpenter’s tools’ niet in eigen hand liggen biedt de kunst uitkomst toch te kunnen creëren zonder andermans geduld op de proef te stellen of een ander te schaden. Doormiddel van dit scheppen worden er verbindingen gelegd tussen de buitenwereld en mijn eigen existentie. Uiteindelijk is alles met elkaar te verbinden middels het inzicht dat alles onderdeel is van een groter geheel, het zit in mijn natuur hierbinnen te zoeken naar extreme contradicties om deze vervolgens weer met elkaar in balans te brengen.

4.1 Kunst als therapie?
Het psychologische gevaar schuilt hem voor ons mensen erin zekerheid te halen uit het vastzetten van dingen. De veranderlijkheid omarmen schept ruimte en overzicht zonder tijdsindicatie. Omdat dit mijn dagelijkse gevecht is maak ik hier kunst over. Zonder mijn kunst en het bewegende beeld zou mijn filosofie niet compleet zijn. Mijn filosofie doet stellingen en is onlosmakelijk verbonden met mijn kunst om de bewegelijkheid in deze stellingen door te laten dringen. Andersom geeft de filosofie extra lading en diepgang aan mijn kunst. Dit principe te hanteren en hier mee te spelen ben ik er gaandeweg achter gekomen hoe metaforen zorgen voor een veranderlijke verbinding tussen beeld en taal; er ontstaat een nieuwe wereld die afgeleid is van de bestaande(n).

(uit mijn scriptie 'Tijd en identiteit', pagina 21)