Iris Oversier

Als illustrator creëer ik het liefst een setting die zo veel mogelijk tot leven komt. Op deze manier wil ik een kijker de mogelijkheid geven zich 'in te leven' in mijn beeld, en op deze manier wil ik communiceren.
Waar ik daarnaast altijd naar streef, is met mijn beeld bepaalde informatie te verhelderen of over te brengen. Beeld is een hele krachtige factor is het verhelderen en visualiseren van informatie, en hier maak ik graag gebruik van.

Vanuit deze twee drijfveren is mijn afstudeerproject ontstaan. Ik heb hierin het creatieve proces gevisualiseerd. Dit dynamische proces is een proces wat mij erg intrigeert. Het geeft mij veel energie om vanuit verschillende bronnen (ervaringen, leermomenten, inspiratie, inzichten etc.) nieuwe ideeën te ontwikkelen, en vanuit één gegeven steeds verder voort te borduren.

Vanuit mijn gehele onderzoek tijdens de afstudeerperiode heb ik een verhaal ontwikkeld, waarin ik laat zien hoe een meisje constant geïnspireerd raakt door de dingen om haar heen. Er ontstaat een wisselwerking tussen de realiteit (het gewone leven) en het creatieve brein, waarin zich een nieuw, tweede verhaal ontwikkelt. De dingen die in de realiteit gebeuren hebben steeds invloed op het tweede verhaal, en andersom zie je hoe het meisje overal een relatie legt met haar project. Op een gegeven moment is er een beoordeling. Ook dit moment komt bij bijna alle creatieve processen een keer aan bod, of dit nou een docent is, een vriend of vriendin, of een opdrachtgever. Vervolgens is er het 'vastloop' moment. Ook zie je hier wat voor invloed dit heeft op het tweede verhaal. Nadat het meisje dan weer gesproken heeft met een vriendin wordt de draad weer opgepakt. Uiteindelijk wordt er een andere dimensie gegeven aan het verhaal, door in te zoomen op een beeld uit het creatieve brein, waarna de hoofdpersoon zich vervolgens ín het creatieve brein bevindt. Op dit moment zie je dat het meisje het geheel van wat ze gemaakt heeft overziet, door het verhaal zelf te lezen in boekvorm. Hiermee wil ik zeggen dat er uiteindelijk ook altijd een moment van reflectie zal zijn tijdens het creatieve proces.